Chipbudden of oogenten

Een andere, steeds meer gebruikte methode van “oculeren”, is chipbudden of oogenten. Deze methode kan met succes worden toegepast bij pit- en steenvruchten. Het slagingspercentage is doorgaans hoger dan bij oculeren.

Bij het aansnijden van het oog is het hier juist de bedoeling dat een stukje hout wordt meegesneden; in tegenstelling tot bij het oculeren. De cambiumlagen van stam en oog worden direct met elkaar in verbinding gebracht zodat een snellere vergroeiing plaats vindt.

Bij chipbudden is hetzelfde type hout te gebruiken als bij oculeren.

De onder-, of tussenstam wordt op een recht gedeelte aangesneden. In de stam wordt een 3 mm diepe snede gemaakt in neerwaartse richting onder een hoek van ongeveer 20 graden. Op circa 3 cm hierboven wordt een tweede aansnijding gemaakt, eveneens in neerwaartse richting tot aan de eerder gemaakte snede.

Het stukje bast met het hout is nu gemakkelijk van de stam te verwijderen.

Het “enthout” wordt op exact dezelfde manier aangesneden. Hierdoor past het aangesneden oog precies op de wond van de stam. Het oog blijft op de lip staan van de aangesneden stam.

Het oog wordt aangebonden met plastic tape. Plastic tape verteert niet door de zon en wordt vóór de winter losgesneden, anders kan het oog gaan rotten.

Op onderstaande foto’s is te zien hoe oculeren en chipbudden in z’n werk gaat.

Oculeren:

  1. De onderstam wordt aangesneden

  2. De T-snede wordt geopend

  3. Het oog wordt aangesneden

  4. Het oog wordt in de T-snede geplaatst

  5. Het geplaatste oog in de T-snede; het begin van een nieuwe boom

  6. Het dichtbinden van de oculatie moet met zorg gebeuren