• 1

Onze werkwijze

De tijd die nodig is om appelbomen te kweken bedraagt twee jaar. Perenbomen doen er een jaar langer over en staan drie jaar in de kwekerij. Voor de opkweek van al onze vruchtbomen gebruiken we altijd verse grond. Het is niet mogelijk om een perceel meerdere keren te gebruiken vanwege bodemmoeheid, veroorzaakt door bepaalde schimmels (kleigrond) of aaltjes (zandgrond).Bodemmoeheid heeft een negatieve invloed op de groei en ontwikkeling (vertakking). Daarom planten wij altijd op verse grond.
 
De bemesting voeren wij uit op basis van grondmonsters, zodat de bomen de juiste voeding krijgen en er geen meststoffen onnodig in het milieu terecht komen. Gewasbescherming vindt plaats op basis van waarnemingen gedurende de gehele teeltcyclus. Door frequent waar te nemen worden ziekten en plagen vroegtijdig opgemerkt en op effectieve wijze bestreden.

Ons bedrijf beschikt over de meest moderne spuitapparatuur; een zelfrijdende veldspuit met luchtondersteuning. De afgifte van de hoeveelheid spuitvloeistof wordt bepaald door de spuitcomputer.

Het rooien van de bomen gebeurt machinaal met speciaal voor ons bedrijf ontwikkelde rooiapparatuur. Gerooide bomen worden direct op het veld op kwaliteit gesorteerd, gebundeld en verzameld op gegalvaniseerde pallets. Alle pallets zijn genummerd. Dit maakt het mogelijk om iedere gerooide en afgeleverde partij te traceren. Alle gerooide bomen worden in de koelcel opgeslagen bij een temperatuur van ca 1 graad C.

Om kwaliteitsverlies door uitdrogen te voorkomen worden de bomen regelmatig bevochtigd met behulp van een kunstmatig mistsysteem. Voordat de bomen naar de klant gaan krijgen ze eerst nog een uitgebreide douche beurt om uitdroging nog meer te beperken.

Voor het transport van de bomen van het land naar de koelcel en naar de klant maken we gebruik van gesloten vrachtwagens.

Gedurende de gehele teeltcyclus wordt de kwekerij regelmatig door een keurmeester van Naktuinbouw gecontroleerd op mogelijke afwijkingen.


 

  • werkwijze1 g
  • werkwijze2 g
  • werkwijze3 g
  • werkwijze4 g
  • werkwijze5 g